RENTGENODIAGNOSTYKA, RENTGEN, RTG

SZYBKA I PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA

PRACOWNIA RENTGENOWSKA W GABINECIE

Skuteczne leczenie stomatologiczne wymaga dokładnej i błyskawicznej diagnostyki, dlatego w moim gabinecie znajduje się profesjonalna pracowania rentgenowska objęta nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Rentgenodiagnostyka, czyli cyfrowe wykonywanie zdjeć  za pomocą aparatu RTG i czujnika radiowizjografii umożliwia mi dobór optymalnych rozwiązań w zakresie specjalistycznego leczenia oraz wykonywanie zabiegów z gwarancją najwyższej efektywności.

PROFESJONALNA RENTGENODIAGNOSTYKA

PEŁEN OBRAZ PROBLEMU

W moim gabinecie dentystycznym wykonywane są 2 typy zdjęć wewnątrzustnych:

  • punktowe/celowane/zębowe, czyli zdjęcia pojedynczego zęba
  • skrzydłowo-zgryzowe, czyli zdjęcia boczne koron zębów

Obraz wykonanych zdjęć rentgenowskich na nowoczesnym aparacie jest natychmiast widoczny na ekranie komputera z możliwością zmiany kontrastu, dokonywania zbliżeń, powiększenia oraz dokonania pomiarów z dużą dokładnością.

NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA KANAŁOWEGO

Bezpieczeństwo i komfort Pacjentów, prawidłowe rozpoznanie oraz monitoring to czynniki, które współdecydują o jakości  leczenia stomatologicznego.

W związku z tym:

  • dzięki cyfrowemu przekazowi dawka promieniowania zredukowana jest do minimum, a dodatkowo Pacjent zabezpieczony jest fartuchem ochronnym;
  • wykonanie zdjęcia trwa krótką chwilę i jest całkowicie bezbolesnym i nieuciążliwym badaniem;
  • każdy mój Pacjent po przeprowadzonym leczeniu kanałowym ma obligatoryjnie wykonywane zdjęcie RTG i dopiero w przypadku potwierdzenia pożądanych efektów przystępuję do rekonstrukcji zęba;
  • na podstawie zdjęć porównawczych dokonuję analizy prawidłowości procesów gojenia.

WYBIERZ LECZENIE Z GWARANCJĄ

PRECYZYJNEJ DIAGNOSTYKI

Serdecznie zapraszam do kontaktu i na profesjonalną konsultację